Bekendtgørelse om mindre erhvervsfartøjers og lastfartøjers bygning og udstyr m.v.

Bekendtgørelse om
mindre erhvervsfartøjers og
lastfartøjers bygning og udstyr m.v.

TL Group kan hjælpe med at holde dit fartøj godkendt

rudder

styrepladsen

Ved styrepladsen skal der være anbragt en godkendt ABC-ildslukker på mindst 5 kg.n

accomodation

Fartøjer med aptering

Skal have anbragt en godkendt ABC-ildslukker pu00e5 mindst 5 kg i umiddelbar nærhed af indgangen til apteringen.

cargo ship

Fartøjer med en længde på 12 m

Skal der i nærheden af eller i maskinrummet forefindes mindst to transportable ildslukkere (1 stk. på 12 kg og 1 stk. på 5 kg) af en type, der egner sig til slukning af brande, der omfatter brændselsolie. Den største af ildslukkerne skal være anbragt nær ved indgangen til rummet.

kitchen

Komfurinstallationer

Ved komfurinstallationer skal der være opsat et godkendt brandtæppe.

crown

Søfartsstyrelsen

Søfartsstyrelsen kan efter en konkret vurdering kræve, at fartøjer til specielle formål er forsynet med ildslukkere eller andet transportabelt ildslukningsudstyr, ud over det, der er nævnt i stk. 1 og 2.

fire extinguisher

Håndildslukkere

Håndildslukkere skal årligt efterses i henhold til godkendte standarder.