Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr

Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr

TL Group kan hjælpemed at holde dit køretøj godkendt

fire extinguisher

Håndildslukkere

Ildslukkeren skal være godkendt og mærket i henhold til dansk standard DS 2120 eller dansk standard DS/EN 3, skal være anbragt på et hensigtsmæssigt og for føreren let tilgængeligt sted, og må ikke være anbragt i aflåst skab eller lignende.

car

Personbil M2

Personbil M2 skal være forsynet med mindst en ildslukker anbragt i nærheden af førerens plads.

Ildslukker skal være godkendt og mærket i mindst klasse 5 A, 34 B, dog mindst klasse 13 A, 89 B for bil, som er indrettet til befordring af mere end 19 personer.

minibus

Personbil M3

Personbil M3 skal opfylde bestemmelserne for personbil M2.

Personbil M3 i to etager skal endvidere være forsynet med ildslukker på øverste etage. Bestemmelsen i 10.06.001 (1) (b) gælder ikke for denne ildslukker.