Kurser til erhverv og privat

TL Group tilbyder godkendte, kompetencegivende og professionelle kurser i førstehjælp og brandbekæmpelse samt kurser indenfor psykisk førstehjælp, førstehjælp til dyr og faldsikring.

For erhverv finder vi sammen den helt rigtige og mest relevante sammensætning af basisuddannelser og tilvalg, funktionsuddannelser eller opdateringer på tidligere kurser, så jeres medarbejdere får mest muligt ud af undervisningen.

For private er det muligt at deltage i allerede planlagte kurser vist i kalenderen eller at tage kontakt til os, så vi sammen kan finde den bedste løsning.

Store dele af teorien for vores kurser tilbydes nu også som online undervisning.

149 8 2S5A0773

Brand- og Bygningssyn

I et brandsyn kommer en synsmand ud til private, institutioner, virksomheder eller på byggepladser. 
Her vurderes omgivelserne, og der rådgives om sikkerhed, flugtveje og skilte samt røgalarmer, slukkere, brandskabe mm.
Formålet med brandsyn er:

heart

At mindske risikoen for at brande opstår, spredes eller fører til skader på mennesker, ejendom eller miljø

heart

At sikre forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder, såfremt en brand skulle opstå

TL Group tilbyder hjælp med ovenstående, og vi tager meget gerne en snak om jeres behov ved hver enkelt opgave.

Tilsyn af Ildslukker / Slangevindere

TL Group tilbyder et årligt tilsyn af ildslukker, slangevindere, brandtæpper mm.
Tilsynet vil blive foretaget af en sagkyndig person, som blandt andet vil tjekke at:

Serviceaftaler

Hos TL Group tilbyder vi en lang række forskellige serviceaftaler på vores produkter, eksempelvis hjertestartere. Eftersyn af hjertestartere kan foretages som en engangsaftale eller som en årlig aftale til en fast lav ydelse.

Med en serviceaftale på en hjertestarter skal du ikke tænke på udløbsdato på vigtige dele. TL Group registrerer data om, hvornår det er tid til at skifte elektroder samt batteri i hjertestarteren, og når det er tid, sendes nye dele omkostningsfrit. Har vi mulighed for det, kommer vi personligt forbi med delene. Har hjertestarterens elektroder være brugt i et nødstilfælde, dækker vi med et sæt nye. Du skal blot oplyse os om dette.

Serviceaftaler findes også for brandmateriel, førstehjælpsudstyr, faldsikring og for vores Integral Oversigtsplan og i 3 forskellige abonnementsniveauer afhængigt af behov. 

brandslukker
brandslukker1
brandslukker2