Bygningsreglement BR18

Bygningsreglement 18 (BR18) er der i §§ 137-158 opstillet en række bestemmelser,
som skal sikre, at drift, kontrol og vedligehold af brandsikkerheden i og ved byggeri sker, så det sikres,
at sikkerheden i tilfælde af brand er opretholdt i hele byggeriets levetid.¹

Bestemmelser i §§ 137-158 omfatter både eksisterende byggeri og nybyggeri.¹

1: https://bygningsreglementet.dk/Tekniske-bestemmelser/05/Vejledninger/Generel_Brand

 

Bygningers ejer eller den af ejeren udpeget driftsansvarlige person, skal drifte kontrollere og vedligeholde bygningens brandsikkerhed i overensstemmelse med en såkaldt DKV-plan (eller DV-plan efter tidligere bygningsreglement).

TL Group kan hjælpe med at holde din bygning godkendt

alarm

belysningsanlæg

Flugtvejs- og panikbelysningsanlæg skal:

 • Månedligt efterses
 • Halvårlig test af back-up
 • 2-årigt serviceeftersyn af autoriseret elinstallatørvirksomhed
 • 4-årig akkrediteret funktionsafprøvning
detector

Alarm systemer

Røgalarmanlæg skal:

 • Kvartalsvis kontrolleres
 • Årlig serviceres
 • 10-årligt serviceres
 • Udkiftets inden for levetid
ventilator

RØGVENTILATION

ABV-anlæg skal:

 • Månedligt efterses
 • Årligt efterses af 
  et installationsfirma for ABV-anlæg
 • Årligt akkrediteret funktionsafprøvning

ATA-anlæg skal:

 • Kvartalsvis kontrol og efterses
 • Årligt efterses af
  et installationsfirma
 • Årligt akkrediteret funktionsafprøvning

Røgudluftning anlæg skal:

 • Årligt serviceefterses 
fire extinguisher

BRANDMATERIEL

Håndslukker skal:

 • Månedligt efterses
 • Årlige kontrol af
  et certificeret firma
 • Trykprøves efter
  håndslukkerens termin
  af et certificeret firma

Branddasker skal:

 • Månedligt tilses
 • Årligt funktionstest, samt eftersyn

Brandtæppe skal:

 • Månedligt efterses

Slangevinde skal:

 • Månedligt efterses
 • Årligt serviceefterses
 • Trykprøves 5-årigt
  af en autoriseret VVS-installationsvirksomhed
 • Ved slangevinde ældre
  end  20 år skal 
  den enten udskiftes
  eller trykafprøves hvert år

Stigrør skal:

 • Månedligt efterses
 • Årligt serviceefterses
 • 10-årigt serviceeftersyn
  af en autoriseret VVS-installatørvirksomhed
sprinkler

Brandsluknings anlæg

ABA-anlæg skal:

 • Månedligt eftersyn af centralskabet
 • Årligt gennemgå et serviceeftersyn af
  ABA-installationsfirma
 • Årligt akkrediteret funktionsafprøvning

AVS-anlæg skal:

 • Ugentligt afprøves og kontrolleres
 • Kvartalsvis efterses og kontrolleres
 • Årligt gennemgå et serviceeftersyn af
  et sprinkler installationsfirma
 • Årligt akkrediteret funktionsafprøvning
 • Mindst 5-årigt
  inspektion af tryktanke
 • Mindst 10-årigt
  inspektion af reservoir

AVA-anlæg / IVA-anlæg skal:

 • Kvartalsvis afprøves
 • 2-årigt serviceeftersyn
  af en autoriseret elinstallatørvirksomhed
 • 4-årig akkrediteret funktionsafprøvning

ABDL-anlæg skal:

 • Kvartalsvis funktionsafprøves
 • 2-årigt serviceeftersyn
  af en autoriseret elinstallatørvirksomhed

Iltreduktionsanlæg skal:

 • Årligt efterses
  af et installationsfirma for iltreduktionsanlæg
 • Årligt akkrediteret funktionsafprøvning