TL GROUP LAVER OPSPORING AF ALT medicinsk UDSTYR

Forhandler og leverandører har bestemte forpligtelser:

 

Leverandøren verificerer og tager sig af følgende:

 • CE-mærkning og en unik identifikationskode (UDI-kode) påføres produktet.
 • EU-erklæringen om overensstemmelse er udarbejdet.
 • Brugsanvisningen er inkluderet, og mærkningen er korrekt.
 • Importøren, hvorfra produktet overtages, opfylder kravene.
 • Leverandøren kan teste, om produkterne opfylder disse krav ved prøveudtagning.
 • Implementere en klageregistrering.
 • Videresende alle klager og rapporter om enheder til producenten. Dette gælder også
  for produkter, der trækkes tilbage fra markedet.
 • Giver oplysninger til kompetente myndigheder, hvis de har mistanke om, at en enhed
  ikke opfylder alle kravene.
 • Implementering af et kvalitetsstyringssystem.
 • Sikrer sporbarhed gennem registrering af unikke identifikationskoder (UDI-kode), registreringsnumre (UDI-DI-kode) og lotnumre (UDI-PI-kode) ved modtagelse og
  levering.
 • Oversigt over transport og opbevaring

 

Forhandleren skal tage sig af:

 • Implementere en klageregistrering.
 • Videregiv klager og rapporter om udstyr til leverandøren. Dette gælder også for
  produkter, der trækkes tilbage fra markedet.
 • Implementere et kvalitetsstyringssystem.
 • Sørg for sporbarhed gennem registrering af unikke identifikationskoder (UDI-kode),
  registreringsnumre (UDI-DI-kode) og lotnumre (UDI-PI-kode) ved modtagelse og
  levering.

 

Dette sikre at forbrugerne altid har velfungerende og sikkert medicinsk udstyr.

Europa-parlamentets og rådets forordning (EU)