Betingelser for køb af varer, ydelser, kursus, abonnement og  erhvervsbetingelser 

Handelsbetingelser ved køb af fysiske varer 

Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på køb af varer og ydelser hos TL Group  ApS. Se betingelser for kursus, abonnement og erhvervsdrivende længere nede.  

www.TL-group.dk ejes af TL Group ApS,  

CVR-nr.: 40801936,  

Adresse: Bønfeltvej 19, 9510 Arden,  

Tlf. 51719189 e-mailadresse  

info@tl-group.dk.  

Betaling og levering  

Tilbud til private og erhvervskunder er gældende i 14 dage fra udstedelsesdatoen.  Vi modtager betaling med kreditkort eller bankoverførsel. Vi tager ikke kortgebyrer.  

Bemærk, at ved bankoverførsel er du ikke beskyttet af indsigelsesordningen. Der kan aldrig hæves  et større beløb end det du har godkendt, og pengene hæves først, når ydelsen afsendes. Ved køb  af kurser og lign. sker leveringen med det samme ordren er gået igennem.  

Beløbet trækkes først, når varen afsendes.  

Hvis du har bestilt flere varer, og en af varerne er i restordre, trækker vi først betalingen for denne  vare, når varen afsendes.  

Priserne er angivet i danske kroner inkl. moms. Oven i prisen tillægges omkostninger til  administration, miljø og fragt.  

Levering kan ske med forskellige fragtmænd, herunder DSV, Danske Fragtmænd, Postnord, GLS,  UPS.  

Fragtprisen starter fra 35 kr. og op til 3.000 kr. Prisen vil fremgå i forbindelse med dit køb. Der  pålægges gebyr for bortskaffelse af produkter (f.eks. brandslukkere, batterier og elektroder),  hvis du beder os om at bortskaffe produktet.  

Vi leverer lagerførte varer fra 7-10 hverdage – ved forsinkelse bliver køber kontaktet. Ved ikke  lagerførte varer kan leveringstiden være op til 6 måneder.  

Vi leverer til hele Danmark. Vi leverer ikke til Grønland og Færøerne. 

Fortrydelsesret på varer  

Når du som forbruger køber varer på internettet, har du 14 dages fortrydelsesret i henhold til  forbrugeraftaleloven. Du har ret til at fortryde et køb uden begrundelse inden for 14 dage. Har du  købt flere varer i en ordre, kan du vælge at fortryde købet af nogle eller alle varer. Se om  tilbagebetaling af leveringsomkostninger ved fortrydelse nedenfor.  

Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, hvor du eller en anden person, som du har valgt  (dog ikke transportøren), får varen i fysisk besiddelse.  

Hvis du har bestilt flere varer i en ordre, og vi ikke kan levere varerne samtidig, løber  fortrydelsesfristen fra du eller en anden person, som du har valgt (dog ikke transportøren) får den  sidste vare i fysisk besiddelse.  

Hvis du har bestilt flere partier eller dele, løber fortrydelsesfristen fra du, eller en anden person,  som du har valgt (dog ikke transportøren), får det sidste parti eller den sidste del i fysisk  besiddelse.  

Hvis det drejer sig om regelmæssig levering af varer over en bestemt periode, løber  fortrydelsesfristen fra du eller en anden person, som du har valgt (dog ikke transportøren), får den  første vare i fysisk besiddelse.  

Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, søndag, grundlovsdag, juleaftensdag eller  nytårsaftensdag forlænges fristen til den følgende hverdag.  

Ingen fortrydelsesret  

Disse aftaler kan ikke fortrydes:  

Levering af ikke-finansielle ydelser, der er færdigleveret, hvis du forinden har accepteret at ydelsen  sættes i gang, og at din fortrydelsesret dermed mistes.  

Levering af forseglede varer, som af sundhedsbeskyttelses- eller hygiejnemæssige årsager ikke er  egnede til at blive returneret, og hvor forseglingen er blevet brudt efter leveringen.  

Aftaler om logi, dog ikke til beboelsesformål, transport af varer, biludlejning, forplejning eller  fritidstilbud, når datoen eller perioden er aftalt. (Det sidste kan f.eks. være kurser, forestillinger,  stævner mv.)  

Levering af digitalt indhold, f.eks. computerprogrammer, apps, spil, musik, film mv., som ikke  leveres fysisk på f.eks. CD eller DVD, hvis du forinden har accepteret at udførelsen sættes i gang  og at din fortrydelsesret dermed mistes.  

Sådan udnytter du fortrydelsesretten  

Du fortryder ved at give os besked om, at du fortryder. Du kan sende en e-mail, hvor du oplyser, at  du fortryder til TL Group ApS, Bønfeltvej 19, 9510 Arden, tlf. 51719189 e-mailadresse  info@tlgroup.dk. Du kan ikke fortryde ved at nægte at modtage varen eller ved at undlade at hente  den uden samtidig at give besked om, at du fortryder. 

Du kan benytte forbrugeraftalelovens standardfortrydelsesformular som er gengivet sidst i disse  salgs- og leveringsbetingelser, men det er ikke obligatorisk. Hvis du gør det, kvitterer vi straks pr.  mail for modtagelse af din fortrydelse.  

Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis du sender din meddelelse om, at du fortryder købet, inden  fortrydelsesfristen er udløbet.  

Returnering af varen og returomkostninger  

Hvis du har fortrudt købet af en vare, skal du kontakte TL Group ApS med henblik på, hvilken  adresse varen skal sendes retur til. Varen skal derefter sendes uden unødig forsinkelse og senest  14 dage efter, at du har meddelt os, at du ønsker at fortryde dit køb. Fristen er overholdt, hvis du  returnerer varerne inden udløbet af de 14 dage.  

Varen sendes til vores adresse eller leverandørens adresse. Konktakt os for den korrekte  adresse. 

Varer kan ikke sendes pr. efterkrav eller uden omdeling.  

Du skal selv betale for returnering af varen, og det er dig, der hæfter, hvis der opstår en skade  under transporten.  

Visse varer kan ikke returneres med normal post. Dette gælder for: store varer der leveres på  paller eller som skal sendes som farligt gods.  

Udgifterne til returnering af disse varer forventes højst at koste: op til 3.000 kr. pr. palle.  

Tilbagebetaling af pengene ved fortrydelse  

Hvis du fortryder aftalen, får du dine penge tilbage. Hvis varen er værdiforringet, fratrækker vi det  beløb, du hæfter for.  

Når du fortryder, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, herunder eventuelle  leveringsomkostninger. Det gælder dog ikke i følgende tilfælde:  

 • Hvis du har købt flere varer i en ordre og kun fortryder en del af dit køb, tilbagebetaler vi  ikke leveringsomkostningerne.  
 • Hvis du har valgt en leveringsform, der er dyrere end den billigste form for levering, som vi  tilbyder, får du dog ikke merudgiften refunderet.  

Vi tilbagebetaler beløbet uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage  fra den dato, hvor vi har modtaget din meddelelse om fortrydelse. Vi kan dog tilbageholde  tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varerne retur, eller til du har fremsendt dokumentation for,  at varerne er returneret.  

Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den  oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Under alle  omstændigheder pålægges du ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen. 

Afprøvning af varen og emballage  

Du hæfter kun for en evt. forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering af varen, end  hvad der er nødvendigt for at fastslå̊ varernes art, egenskaber og den måde, som den fungerer på.  

Du må normalt undersøge varen på samme måde, som man kan og må i en forretning, men du må  ikke tage den i brug. Beløbet du kan få tilbage afhænger af varens handelsmæssige værdi, og i  visse tilfælde kan det betyde, at du kun kan få fragtomkostningerne tilbage. Hvis varen ikke  længere har en handelsværdi, tilbagebetaler vi ikke købsbeløbet, men sender i stedet varen retur.  Vi anbefaler, at du sender varen retur i den originale emballage.  

Hvis den originale emballage mangler, kan det muligvis medføre en værdiforringelse af varen.  

Du bør endvidere sørge for, at varen er forsvarligt indpakket, når du returnerer den. Du bærer selv  risikoen for pakken/varerne, indtil vi modtager den. Gem derfor postkvittering samt evt. track and  trace nummer.  

Reklamation – Hvis der er noget galt med varen  

Du har som forbruger 24 måneders reklamationsret på varekøb efter købeloven. Det betyder, at  hvis varen har en mangel, og du reklamerer rettidigt, har du ret til i første omgang at få varen  repareret eller ombyttet. Hvis det ikke kan ske, eller det ikke sker inden rimelig tid, kan du efter  omstændighederne få pengene tilbage eller afslag i prisen.  

En mangel kan fx være en fabrikations- eller materialefejl, eller en forkert oplysning om varen.  Derimod er almindelig slitage, eller skader du selv har påført varen, ikke en mangel.  

Opdager du en mangel, skal du reklamere til os ”inden rimelig tid”. Vi anbefaler, at du klager  hurtigst muligt, navnlig hvis der er tale om transportskader. Reklamerer du inden 2 måneder efter,  at manglen er opdaget, er det dog altid inden for rimelig tid. Er reklamationen berettiget, refunderer  vi dine rimelige og nødvendige fragtomkostninger.  

Varen sendes til vores adresse eller leverandørens adresse. Konktakt os for den korrekte  adresse. 

Vi modtager kun pakker, som sendes direkte til adressen.  

Mener du at varen har en mangel beder vi dig så̊ detaljeret som muligt oplyse, hvad problemet er.  Det er ikke et krav, men det gør det nemmere for os at finde fejlen, og minimerer ekspeditionstiden  for reklamationen.  

Husk at varen altid skal sendes i forsvarlig emballage og få en kvittering for afsendelse. Gem  postkvittering inkl. oplysning om fragtomkostninger samt evt. track- and trace-nummer.  

Særlige vilkår/depositum ved leje: 

Når du lejer varen, så skal du betale et depositum: Dette depositum får du naturligvis tilbage, hvis  du leverer varen tilbage efter lejeperioden i samme stand som da du modtog den. Du får dit 

depositum tilbage betalt når vi har modtaget produktet retur. Vi forbeholder os retten til at trække  dig i depositum, såfremt produktet er beskadiget eller bortkommet svarende til et beløb på den  værdiforringelse som varen har fået. Aflevering af udstyr, skal ske indenfor åbningstider, eller efter  aftale med personale. Alt udstyr skal behandles med respekt. Derfor skal udstyret også afleveres, i  samme stand som ved udlevering. Dette betyder at udstyret skal være funktionsdygtigt og rengjort.  Nye elektroder og batteri der skal skiftes ved udløbsdato, skal enten købes med ved leje af udstyr  eller selvstændig købes efterfølgende. Gebyret afhænger af model. Og kan købes selvstændigt på  vores webshop.  

Oplysning om klagemuligheder  

En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Center for Klageløsning,  Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg.  

Du kan klage til Center for Klageløsning via Nævnenes Hus’ klageportal:  

https://kpo.naevneneshus.dk/Public/Home/ChooseLoginProvider?returnUrl=https://kpo.naevnenes hus.dk/External 

EU-Kommissionen online klageportal kan også̊ anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig  relevant for forbrugere med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her – http://ec.europa.eu/odr 

Du kan læse vores persondatapolitik her: tl-group.dk/persondata/  

Standardfortrydelsesformular 

(denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende) Til rette vedkommende hos: 

TL Group ApS 

Bønfeltvej 19, 9510 Arden 

Jeg/vi meddeler herved, at jeg/vi ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min/vores  købsaftale om følgende varer: 

________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ 

Bestilt den (*) / modtaget den (*) __________________________ 

Forbrugerens navn ____________________________________ 

Forbrugerens adresse __________________________________  

Forbrugerens underskrift ________________________________ (kun  

hvis formularens indhold meddeles på papir) 

Dato: / –

 

(*) Det ikke relevante udstreges 

Betingelser ved køb af ydelser af Tl-group og samarbejdspartnere 

www.TL-group.dk ejes af TL Group ApS,  

CVR-nr.: 40801936,  

Adresse: Bønfeltvej 19, 9510 Arden,  

Tlf. 51719189 e-mailadresse  

info@tl-group.dk.  

Onlinekursus:  

På visse online kurser er vi alene formidler af aftalen og du indgår derfor ikke en aftale med  tl-group.dk. Du indgår en aftale med vores samarbejdspartner som er ansvarlig for aftalens  opfyldelse. Det vil altid fremgå hele vejen i købsforløbet, hvem din aftalepart er.  

Betaling og levering  

Tilbud til private og erhvervskunder er gældende i 14 dage fra udstedelsesdatoen. Vi modtager betaling med kreditkort eller bankoverførsel. Vi tager ikke kortgebyrer.  

Bemærk, at ved bankoverførsel er du ikke beskyttet af indsigelsesordningen. Der kan aldrig hæves  et større beløb end det du har godkendt, og pengene hæves først, når ydelsen afsendes. Ved køb  af kurser og lign. sker leveringen med det samme ordren er gået igennem.  

Beløbet trækkes først, når varen afsendes.  

Hvis du har bestilt flere varer, og en af varerne er i restordre, trækker vi først betalingen for denne  vare, når varen afsendes. 

 

Priserne er angivet i danske kroner inkl. moms. Oven i prisen tillægges omkostninger til  administration, miljø og fragt.  

Levering kan ske med forskellige fragtmænd, herunder DSV, Danske Fragtmænd, Postnord, GLS,  UPS.  

Fragtprisen starter fra 35 kr. og op til 3.000 kr. Prisen vil fremgå i forbindelse med dit køb.  

Der pålægges gebyr for bortskaffelse af produkter (f.eks. brandslukkere, batterier og elektroder),  hvis du beder os om at bortskaffe produktet.  

Vi leverer lagerførte varer fra 7-10 hverdage – ved forsinkelse bliver køber kontaktet. Ved ikke  lagerførte varer kan leveringstiden være op til 6 måneder.  

Vi leverer til hele Danmark. Vi leverer ikke til Grønland og Færøerne.  

Fortrydelsesret Gældende for ydelser: 

Som forbruger har du 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os.  

  

Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, vi har indgået en aftale om en ydelse.  

Hvis du ønsker at få ydelsen leveret før fristen udløber, kan du give dit udtrykkelige forudgående  samtykke til, at leveringen begyndes, og at fristen stopper, når ydelsen er fuldt leveret.  

I praksis betyder det, at din fortrydelsesfrist udløber, når ydelsen er fuldt leveret. Du  bevarer altså din fortrydelsesret, mens arbejdet eller leveringen står på.  

Hvis du har givet dit samtykke til, at arbejdet eller leveringen kan gå i gang, men du alligevel  ønsker at benytte din fortrydelsesret, skal du dog være opmærksom på, at vi vil opkræve en  rimelig betaling for det arbejde, der allerede er leveret.  

Rimelige omkostninger kan dække over i forbindelse med den udførte del af arbejdet, f.eks.  materialer, arbejdstid, transporttid, mandskabstid etc. 

Der henvises til ”Gældende for kurser afholdt af TL Group ApS” for yderligere handelsbetingelser  gældende for kurser.  

Ingen fortrydelsesret 

Disse aftaler kan ikke fortrydes:  

Levering af ikke-finansielle ydelser, der er færdigleveret, hvis du forinden har accepteret at ydelsen  sættes i gang, og at din fortrydelsesret dermed mistes.  

Levering af forseglede varer, som af sundhedsbeskyttelses- eller hygiejnemæssige årsager ikke er  egnede til at blive returneret, og hvor forseglingen er blevet brudt efter leveringen.  

Aftaler om logi, dog ikke til beboelsesformål, transport af varer, biludlejning, forplejning eller  fritidstilbud, når datoen eller perioden er aftalt. (Det sidste kan f.eks. være kurser, forestillinger,  stævner mv.)  

Levering af digitalt indhold, f.eks. computerprogrammer, apps, spil, musik, film mv., som  ikke leveres fysisk på f.eks. CD eller DVD, hvis du forinden har accepteret at udførelsen  sættes i gang og at din fortrydelsesret dermed mistes.  

Sådan udnytter du fortrydelsesretten 

Du fortryder ved at give os besked om, at du fortryder. Du kan sende en e-mail, hvor du oplyser, at  du fortryder til TL Group ApS, Bønfeltvej 19, 9510 Arden, tlf. 51719189 e-mailadresse info@tl group.dk.  

Du kan benytte forbrugeraftalelovens standardfortrydelsesformular som er gengivet sidst i disse  salgs- og leveringsbetingelser, men det er ikke obligatorisk. Hvis du gør det, kvitterer vi straks pr.  mail for modtagelse af din fortrydelse.  

Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis du sender din meddelelse om, at du fortryder købet, inden  fortrydelsesfristen er udløbet.  

Force majeure  

Visse usædvanlige forhold kan påvirke din lyst til og mulighed for at gennemføre aftalen. Det kan  f.eks. være ekstreme vejrsituationer, uro eller epidemier. 

Er der tale om en force majeure-situation, vil du som udgangspunkt kunne få udskudt aftalen til et  andet tidspunkt. Hvis det ikke er muligt, vil du kunne få pengene tilbage.  

Vær opmærksom på, at en henstilling fra regeringen om, at du bør undlade at gennemføre aftalen  ikke kan ligestilles med et forbud, og derfor ikke er en force majeure-situation.  

Reklamationsret – Ydelser  

Når du handler hos os som forbruger, gælder købelovens regler for varekøb, men ikke ydelser. Det  betyder, at du som udgangspunkt ikke har 2 års reklamationsret på ydelser. Er du ikke tilfreds med  ydelsen kan du naturligvis kontakte os på  

Klageadgang  

Hvis du som forbruger vil klage over dit køb, skal du kontakte info@tl-group.dk.  Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du sende en klage til:  

Center for Klageløsning  

Nævnenes Hus  

Toldboden 2 8800  

Viborg  

www.naevneneshus.dk 

Har du bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommissionens online  klageportal her – http://ec.europa.eu/odr  

Du kan læse vores persondatapolitik her: https://tl-group.dk/persondata/ 

Standardfortrydelsesformular  

(denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)  

Til rette vedkommende hos:  

TL Group ApS  

Bønfeltvej 19, 9510 Arden  

Jeg/vi meddeler herved, at jeg/vi ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min/vores  købsaftale om følgende varer: 

________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________  ________________________________________________________________________  

Bestilt den (*) / modtaget den (*) __________________________  

Forbrugerens navn ____________________________________  

Forbrugerens adresse __________________________________  

Forbrugerens underskrift ________________________________ (kun  

hvis formularens indhold meddeles på papir)  

Dato: / –  

(*) Det ikke relevante udstreges  

Abonnements betingelser – private(forbrugere) 

Generelle oplysninger: 

www.TL-group.dk ejes af TL Group ApS,  

CVR-nr.: 40801936,  

Adresse: Bønfeltvej 19, 9510 Arden,  

Tlf. 51719189 e-mailadresse  

info@tl-group.dk.  

Betaling og levering  

Tilbud til private og erhvervskunder er gældende i 14 dage fra udstedelsesdatoen.  Vi modtager betaling med kreditkort, bankoverførsel og faktura. Vi tager ikke kortgebyrer.  

Bemærk, at ved bankoverførsel er du ikke beskyttet af indsigelsesordningen. Der kan aldrig hæves  et større beløb end det du har godkendt, og pengene hæves først, når ydelsen afsendes. Ved køb  af kurser og lign. sker leveringen med det samme ordren er gået igennem. 

Beløbet trækkes først, når varen afsendes.  

Hvis du har bestilt flere varer, og en af varerne er i restordre, trækker vi først betalingen for denne  vare, når varen afsendes.  

Priserne er angivet i danske kroner inkl. moms. Oven i prisen tillægges omkostninger til  administration, miljø og fragt.  

Levering kan ske med forskellige fragtmænd, herunder DSV, Danske Fragtmænd, Postnord, GLS, UPS.  

Fragtprisen starter fra 35 kr. og op til 3.000 kr. Prisen vil fremgå i forbindelse med dit køb. Der  pålægges gebyr for bortskaffelse af produkter (f.eks. brandslukkere, batterier og elektroder), hvis  du beder os om at bortskaffe produktet.  

Vi leverer lagerførte varer fra 7-10 hverdage – ved forsinkelse bliver køber kontaktet. Ved ikke  lagerførte varer kan leveringstiden være op til 6 måneder.  

Vi leverer til hele Danmark. Vi leverer ikke til Grønland og Færøerne.  

Bindingsperiode  

Du kan opsige abonnementsaftalen/lejeaftalen med én måneds varsel til udgangen af en måned,  når der er gået 5 måneder fra aftalen blev lavet. Du er dermed bundet af aftalen i 6 måneder. 

Opsigelse  

Du har en måneds opsigelsesvarsel til udgangen af en måned.  

Du kan opsige dit abonnement/ leje ved at sende en mail på info@tl-group.dk.  

Prisjustering: 

Vi forbeholder sig ret til årligt at regulere prisen for abonnementet i henhold til  forbrugerprisindekset, uden forudgående varsling.  

Fortrydelsesret  

Som forbruger har du 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os.  

Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, vi har indgået en aftale om en ydelse.  

Hvis du ønsker at få ydelsen leveret før fristen udløber, kan du give dit udtrykkelige forudgående  samtykke til, at leveringen begyndes, og at fristen stopper, når ydelsen er fuldt leveret.  I praksis betyder det, at din fortrydelsesfrist udløber, når ydelsen er fuldt leveret.  Du bevarer altså din fortrydelsesret, mens arbejdet eller leveringen står på.  Hvis du har givet dit samtykke til, at arbejdet eller leveringen kan gå i gang, men du alligevel  ønsker at benytte din fortrydelsesret, skal du dog være opmærksom på, at vi vil opkræve en  rimelig betaling for det arbejde, der allerede er leveret.  

Rimelige omkostninger kan dække over i forbindelse med den udførte del af arbejdet, f.eks.  materialer, arbejdstid, transporttid, mandskabstid etc.  

Hvis der er noget galt med abonnementet  

Hvis du ikke er tilfreds med abonnementet, kan du kontakte os på info@tl-group.dk.  Købelovens mangelsregler gælder ikke for abonnementer.  

Om du har 2 års reklamationsret efter reglerne i købeloven afhænger derfor af, hvad der skal  leveres i henhold til abonnementsaftalen:  

Levering af varer  

Ved levering af varer har du reklamationsret i 24 måneder. Kontakt os inden du sender varen. Hvis  din reklamation er berettiget, betyder det, at du enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene  tilbage eller et afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation.  

Du skal reklamere inden for ”rimelig tid” efter, at du har opdaget fejlen. Hvis du reklamerer inden  for to måneder efter, at fejlen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig.  

Klageadgang  

Hvis du som forbruger vil klage over dit køb, skal du kontakte info@tl-group.dk.  Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du sende en klage til:  

Center for Klageløsning  

Nævnenes Hus  

Toldboden 2 8800  

Viborg www.naevneneshus.d  

k Har du bopæl i et andet 

 

EU-land end Danmark, kan  

du klage til EU 

Kommissionens online klageportal  

her – http://ec.europa.eu/odr 

Du kan læse vores persondatapolitik her: tl-group.dk/persondata/  

Standardfortrydelsesformular 

(denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende) Til rette vedkommende hos: 

TL Group ApS 

Bønfeltvej 19, 9510 Arden 

Jeg/vi meddeler herved, at jeg/vi ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min/vores  købsaftale om følgende varer: 

________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ 

Bestilt den (*) / modtaget den (*) __________________________ 

Forbrugerens navn ____________________________________ 

Forbrugerens adresse __________________________________  

Forbrugerens underskrift ________________________________ (kun  

hvis formularens indhold meddeles på papir) 

Dato: / – 

(*) Det ikke relevante udstreges 

Kursusbetingelser 

Gældende for kurser afholdt af TL Group ApS 

Generelle oplysninger: www.TLgroup.dk 

ejes af TL Group ApS, 

CVR-nr.: 40801936,  

Adresse: Bønfeltvej 19, 9510 Arden, Tlf.  

51719189 e-mailadresse info@tl 

group.dk.  

Tak for tilmeldingen til et af vores kurser.

Nedenfor findes en række praktiske informationer, som kursisten skal være bekendt med.  

Praktisk information 

Kursisten skal møde senest 10 min. før kursus start, og der skal medbringes ID og e-mailadresse.  

Til brug for udstedelse af kursusbevis skal der medbringes e-mailadresse og kørekort/sygesikring  (hvis kursisten ikke har et CPR-nummer med de sidste 4 cifre skal pas medbringes).  

I forbindelse med førstehjælpskurser skal der medbringes praktisk tøj til årstiden der må blive  beskidt, da visse øvelser foretages på gulv samt udendørs.  

Tilmelding til kurser 

Det er kursistens ansvar, at oplysninger givet ved tilmelding er korrekte. Det er vigtigt, at kursisten  kontrollerer, at alle afgivne personlige oplysninger inkl. e-mailadresse er korrekte. Den oplyste  emailadresse skal efterfølgende anvendes til at modtage et link til bevissystemet, hvor  kursusbeviset skal hentes.  

Hvis tilmelding ikke er sket via hjemmesiden, skal kursisten på kursusdagen selv indtaste  personlige oplysninger på instruktørens computer, og det er dermed kursistens ansvar, at de  afgivne informationer er indtastet korrekt. Hvis afgivne informationer efterfølgende viser sig at  være forkerte eller mangelfulde, vil der blive pålagt et gebyr på 100 kr. for at få rettet  oplysningerne. Gebyret skal betales direkte til TL Group ApS.  

Der er ingen fortrydelsesret på kursus med fastsat dato og/ eller angivet indenfor et tidsperiode.  

Varighed 

Der henvises til TL Group´s hjemmeside – www.tl-group.dk, hvor de forskellige kurser´s varighed er  angivet. Vær opmærksom på, at kursustiderne er uden pauser. Kursisten kan forvente, at kurser af  4 timers varigheder indeholder ingen pauser, og kurser af 8 timers varighed har 30 min. pause.  

Instruktører: 

Instruktørerne på kurserne er godkendt af brancheorganisationer og dermed certificerede.  

Bedømmelse 

Kursisten vil blive bedømt i løbet af kursusdagen, og denne bedømmelse samt dagens afsluttende  prøve i teori og praksis vil danne grundlag for den endelig vurdering af, om kurset er bestået. Hvis  kurset mod forventning ikke bestås, kan der ske henvendelse til TL Group ApS på info@tl-group.dk

Udlevering af kursusbevis 

Efter kursets afslutning bliver førstehjælpsbeviserne lavet. Vær opmærksom på, at selve beviset  bliver ikke tilsendt på mail, men beviserne ligger i Danske Førstehjælpsråds (DFR) bevissystem,  hvor kursisten efter kursets afslutning vil få tilsendt et link via den mail, der er oplyst ved tilmelding.  Kursisten skal via dette link selv hente beviset og downloade til eget brug.  

Mailadresser, der oprettes for første gang i bevissystemet, modtager to automatiske mails fra  noreply-kursusbevis@foerstehjaelpsraad.dk. Den ene mail fortæller om udstedelse af kursusbeviset. 

 

Den anden mail indeholder et unik aktiveringslink, som er blevet oprettet i Dansk Førstehjælpsråds  bevissystem. Aktiveringslinket skal bruges først for at kunne tilgå bevissystemet. 

Kan kursisten ikke finde mailen med aktiveringslinket, skal kursisten gøre følgende:  ● Tjek om mailen er røget i spam og diverse andre bokse. Gmail har f.eks. en boks der  hedder promoveringer, som kan opsamle en del post. Mailen med aktiveringslinket kommer  fra no-reply-kursusbevis@foerstehjaelpsraad.dk 

 • Overvej om mailen tidligere har været brugt i bevissystemet – i dette tilfælde vil der ikke  komme en mail med et aktiveringslink, da e-mailadressen allerede er aktiveret. Dette er  tilfælde, hvis kursisten tidligere (efter 2015) har været på et førstehjælpskursus under en  DFR´s organisation, eller hvis kursistens e-mail har været benyttet af en anden person  (f.eks. et familiemedlem) til registrering af et førstehjælpsbevis på et tidligere tidspunkt.  
 • Hvis kursisten er i tvivl om, hvorvidt mailen allerede har været brugt i bevissystemet, skal  kursisten gå ind på følgende hjemmeside https://kursusbevis.foerstehjaelpsraad.dk/ og  benytter funktionen ”glemt kodeord”. Hvis bevissystemet ikke sender en mail til den  indtastede e-mailadresse, skyldes det, at e-mailadressen ikke er aktiveret i systemet /husk  at tjekke i spam. Hvis systemet derimod genkender den indtastede e-mailadresse, sender  systemet en mail med anvisning til, hvordan kodeordet skal nulstilles.  
 • Vent i 5 min og tjek diverse spambakker. Hvis kursisten fortsat ikke har modtaget en e-mail  fra no-reply-kursusbevis@foerstehjaelpsraad.dk skal kursisten kontakte instruktøren.  Instruktøren vil tjekke om der evt. er indtastet forkert e-mailadresse.  
 • Hvis kursisten og instruktøren ikke kan løse problemet, vil instruktøren kontakte FSFI, som  er administrator på bevissystemet, og de vil undersøge muligheden for at finde et nyt  aktiveringslink. Instruktøren henvender sig til FSFI med oplysninger om: kursusdato,  kursistens navn og kursistens mail. Når FSFI har fundet et nyt aktiveringslink, sender de  linket til instruktøren, som videre sender til kursisten.  
 • Er mailadresse ny i Dansk Førstehjælpsråd´s bevissystem, skal aktiveringslinket aktiveres  som det første.  

Vær opmærksom på at 1-2 hverdage efter kursets afslutning kan kursisten modtage gratis  hjælp fra instruktøren, som vil formidle kontakten og dialogen med FSFI for at få skabt  adgangen til bevissystemet. Efter 2 hverdage pålægges der et gebyr på 100 kr. Der må  forventes længere svar tider i weekender, helligdage samt ferieperioder. TL Group ApS  fremsender ikke kursusbeviser pr. e-mail eller post. 

Bortkomne kursusbevis 

Hvis tidligere kursusbeviser bortkommer, og det skal udstedes et nyt kursusbevis, tillægges et  gebyr på 100 kr. Betalingsbetingelser kan ses på TL Group ApS’s hjemmeside.  

Aflysning af kursus 

Et kursus kan blive aflyst, hvis TL Group ApS´s personale bliver forhindret i at gennemføre kurset  på den pågældende dato og en ny kursusdato vil blive fastsat og kommunikeret hurtigst muligt. 

Udeblivelse/sygdom 

Der er tale om udeblivelse fra et kursus, hvis en kursist ikke har indfundet sig på kursusadressen  ved kursets starttidspunkt, dette gælder uanset årsagen til udeblivelsen.  

Hvis kursisten ikke gennemfører hele kursusdagen pga. sygdom, hvis kursisten må afbryde  kursusdagen og tage hjem, eller hvis kursisten ikke deltager hele kursusdagen, skal hele kurset  tages om.  

Der refunderes ikke penge ved udeblivelse eller hvis kursisten forlader kurset i løbet af  kursusdagen. Ved tilmelding til nyt kursus skal det fulde beløb betales igen.  

Bortvisning fra kursus 

Instruktøren har til enhver tid ret til at bortvise en kursist, hvis dennes opførsel, handlinger eller  udtalelser:  

 • skader formålet med kurset  
 • generer eller på anden måde forulemper medkursister  
 • virker truende overfor TL Group ApS’s personale eller øvrige deltagere  ● ved kursusstart møder op påvirket af alkohol eller euforiserende stoffer  ● møder op med tømmermænd eller lign. der kan sidestilles med påvirkning  

Såfremt en kursist er uenig i bortvisningens rigtighed, kan der efterfølgende fremsendes en skriftlig  klage til TL Group ApS, som behandles af TL Group ApS´s ledelse. Såfremt klager får medhold i  klagen, tilbydes et nyt kursus uden gebyr. En kursist der er bortvist fra et kursus, kan ikke kræve  kursusgebyret refunderet.  

Persondataloven (GDPR)  

Kursistens personlige oplysninger vil blive håndteret i overensstemmelse med gældende  GDPRregler og alle personlige oplysninger bliver slettet efter kursets afslutning og kursusbeviset  er udstedet via bevissystemet.  

Erhverv serviceaftaler og køb 

Fortrydelsesretten gælder ikke for erhvervskunder.  

Hvis montør/konsulent kører forgæves ved aftalte møder, faktureres et gebyr/medgået timer. Som  udgangspunkt 500 kr. inkl. moms.  

Hvis kunden aflyser konsulent/montør møder inden for 24 timer fra den aftalte tid faktureres der for  timer, der vil være pågået til besøget.  

Reklamationsret i B2B-aftaler er 3 måneder. Sælger forbeholder os ret til at udbedre i form af  reparation, hvis vi finder det som den bedste løsning.  

Kunden skal undersøge varen straks når denne modtages og afholde alle udgifter i forbindelse  med transport af varen ved en reklamation.  

Medmindre andet er udtrykkeligt skriftligt aftalt, sker betaling netto kontant senest 8 dage efter at  produkterne har forladt lageret. Ved betaling efter dette tidspunkt tilskrives renter med 1,5% pr. 

påbegyndt måned. Årlig betaling sker efter udførelse af tilsyn og 1. betaling vil finde sted efter  levering.  

Kunden er ikke berettiget til at modregne eventuelle modkrav til TL Group ApS, herunder  tilbageholde nogen del af købesummen, medmindre dette er udtrykkeligt skriftligt accepteret af TL  Group ApS. Ved købers manglende opfyldelse af en eller flere af betalingsbetingelserne, har TL  Group ApS ret til at tilbageholde yderligere leverancer, uanset om der er sammenhæng mellem  disse.  

Forbehold og ansvarsfraskrivelse  

TL Group ApS tager forbehold for majeure, herunder pandemier.  

TL-Group ApS kan ikke drages til ansvar for kundernes eventuelle allergiske reaktioner og fysiske  skader mv. og det er dermed kundens ansvar at informere behandlere og instruktører i rette tid  omkring allergier, fysiske skavanker mv. som vil kunne udløse reaktioner, yderligere skader under  behandlinger, kurser mv. Sælger er kun ansvarlige så længe det følger af dansk lov.  

Aftalens varighed, opsigelse og genforhandling  

Aftalen træder i kraft når begge parter har accepteret tilbuddet og har en varighed på 5 år. Aftalen  kan opsiges med et varsel på 3 måneder. Aftalen forlænges automatisk med ét år ad gang,  medmindre én af partnerne har opsagt aftalen med skriftligt varsel på min 3 før aftaleperiodens  udløb. Hvis aftalen opsiges før udløb skal den resterende del af aftalens værdi forfalde til betaling  ved opsigelse.  

TL Group tager forbehold for at foretage prisændringer som følge af prisstigninger på råvarer,  materialer og produktpriser, der anvendes til brug for opfyldelsen af denne aftale.  

TL Group og kunden kan forlange, at Aftalen genforhandles inden Aftalens udløb, såfremt TL  Group eller kundens forudsætninger for at indgå Aftalen ændres væsentligt, herunder ved  prisstigninger på brændstof og certifikat-godkendelse, DS-godkendelse. Såfremt der ikke kan  opnås enighed ved genforhandling senest 1 måned efter skriftlig anmodning om genforhandling er  fremsat, kan TL Group og kunden opsige Aftalen med et opsigelsesvarsel på 1 måned til  udgangen af en måned. Under en genforhandling fortsætter Aftalen uændret.  

TL Group og kunden kan skriftligt ophæve Aftalen, hvis den anden part væsentligt misligholder  Aftalen og ikke inden 10 dage efter skriftligt påkrav har berigtiget forholdet eller forholdene.  

Aftalens forudsætninger og betingelser  

Kunden forpligter sig til at købe brandslukkere, brandtæpper, slangevinder, øjenskyl,  hjertestartere, hjertestarterskabe/-ophæng og elektroder og batterier til hjertestartere af TL Group  efterhånden som udløbsdatoen for disse produkter overskrides.  

Det er kunden selv, der er ansvarlig for opsætning. Kunden afholder desuden udgifter til indkøb af  skilte. Det er kunden selv der er ansvarlig for opsøtningen 

 

Udbedring af fejl og mangler ved samt udskiftning af førstehjælpsudstyr og brandslukningsmateriel  skal udføres af TL Group ApS og afregnes særskilt.  

Kunden skal oplyse TL Group såfremt der er sprinkleranlæg, der er tilkoblet slangevinder.  

Kunden skal på TL Group forlangende foranledige frie tilkørselsforhold til servicestedet.  Såfremt der skal benyttes lift, stillads eller kranhjælp samt eventuelt påkrævet sikkerhedsudstyr, vil  omkostningerne påhvile kunden. TL Group kan efter forudgående aftale, rekvirere de pågældende  hjælpemidler, på kundens regning og risiko.  

Aftalen er under forudsætning af, at servicearbejde og tilsyn kan udføres indenfor normal  arbejdstid (mandag-torsdag kl. 7.00-16-00 og fredag kl. 7.00-13.00). Det forudsættes, at arbejdet  kan udføres fortløbende og uhindret i løbet af arbejdsdagen. Kunden sørger for adkomst, nøgler  og kontaktperson med relevant viden om brandmaterialets placering. Ønske om servicebesøg  uden for normal arbejdstid, kan aftales med TL Group. Kunden vil da blive faktureret de ekstra  omkostninger. Hvis TL Group hindres i at udføre det planlagte tilsyn og arbejde på kunden´s  adresser på grund for forhold, som kan henregnes til kunden´s forhold, vil dette forgæves besøg  blive afregnet som et tilsynsbesøg i overensstemmelse tilbuddet. Der skal betales tilsynspris for et  nyt efterfølgende tilsynsbesøg.  

Det er kundens ansvar at holde øje med, om der løbende er behov for nye batterier eller  elektroder. Når behovet opstår kan der ske henvendelse til TL Group.  

Tavshedspligt  

Parterne har pligt til at iagttage tavshed med hensyn til alle forhold vedrørende samarbejdet og  partnerne hver især, som parterne måtte få kendskab til i forbindelse med arbejdets udførelse. I  øvrigt gælder lov om forretningshemmeligheder.  

Særligt for lejeaftaler – som finder anvendelse sammen med øvrige betingelser i erhvervskøb:  

Kunden har ansvaret for det lejede udstyr for så vidt angår tyveri, brand og hærværk og andre  forhold, der ikke kan karakteriseres som normalt slid og ælde. Kunden er ansvarlig for at have  materiellet behørigt forsikret. Hvis kunden misligholder eller gør skade på det lejede udstyr, skal  TL Group underrettes straks, og TL Group vil udbedre fejl og mangler mod at gøre et krav  gældende mod kunden.  

Kunden er til enhver tid erstatningspligtig overfor TL Group i tilfælde af, at det lejede udstyr  beskadiges eller bortkommer. Erstatningssummen beregnes på baggrund af TL Groups  vejledende udsalgspriser for tilsvarende produkter.  

Det lejede udstyr er TL Groups ejendom i hele lejeperioden, og kunden må ikke sælge, pantsætte  eller på anden måde disponere over det lejede udstyr. 

Aftalens ophør  

TL Group kan uden varsel ophæve Aftalen og kræve erstatning for sit tab, herunder udgifter som  TL Group måtte have afholdt, såfremt kunden væsentlig misligholder sine forpligtelser ifølge  Aftalen, herunder at:  

 • Kunden undlader at betale forfaldne lejeydelser eller andre skyldige beløb  senest 8 dage efter forfaldsdato  
 • Kunden går konkurs, og boet ikke inden 8 dage efter have modtaget opfordring,  indtræder i lejeaftalen og stiller den fornødne sikkerhed  
 • Kunden kommer under rekonstruktion og ikke inden 8 dage efter at have  modtaget opfordring hertil med konstruktørens godkendelse stiller den fornødne  sikkerhed for lejeaftalens opfyldelse  
 • Kunden misligholder anden aftale med TL Group  
 • Kunden forsømmer at vedligeholde det lejede udstyr eller undlader behørig  reparation af dette  
 • Kunden nægter TL Group adgang til at besigtige det lejede udstyr  
 • Kunden fjerner det lejede udstyr fra sit forretningssted eller overlader brugen  helt eller delvist til en anden, medmindre dette er forud bekendt af TL Group  
 • Kunden anvender det lejede udstyr i strid med de love, forskrifter og  instruktioner, der gælder for sådan brug eller undlader at indhente de fornødne  offentlige tilladelser  
 • Kunden undlader at tegne og opretholde forsikringer  
 • Kunden ikke længere er registret med et CVR nr. hos Erhvervsstyrelsen eller  skifter/får nyt CVR nr. hos Erhvervsstyrelsen (i forbindelse med fusion eller  anden selskabsretlig overdragelse og/eller omdannelse) uden forudgående  skriftlig tilladelse hertil fra TL Group, der kan opstille krav i forbindelse hermed  

I de under pkt.(1-10) nævnte tilfælde kan aftalen kun ophæves, såfremt kunden ikke senest otte  dage efter at være blevet opfordret skriftligt hertil og har bragt misligholdelsen til ophør.  

Ved ophør af Aftalen, som følge af udløb, opsigelse eller misligholdelse skal kunden straks  tilbageleverer det lejede udstyr til TL Group i original emballage og fuldt funktionel stand med  forbehold almindelig slidtage og ælde. Kunden afholder udgiften til at tilbagelevere det lejede  udstyr.  

Tvistløsning: 

Enhver uoverensstemmelse mellem Sælger og Kunden skal afgøres efter dansk ret og skal i første  instans indbringes for Sø- og Handelsretten, subsidiært Sælgers hjemting.