Terapi - Rådgivning

Psykolog
Psykologen tager udgangspunkt i samtalen og har en meget helhedsorienteret tilgang til klienten
og dennes problemstillinger.
Psykologer kan dog eventuelt have et eller flere specialer som eksempelvis, krisepsykologi,
børnepsykologi eller arbejds- og organisationspsykologi.
Psykologen er også særligt kvalificeret til at vurdere og stille diagnoser på psykiske sygdomme
og løse mere komplekse psykologiske udfordringer.

Psykoterapeut
Psykoterapeuten tager udgangspunkt i samtaleterapi og har et særligt fokus på, at identificere og
bearbejde de for klienten, tanker, følelser, hændelser eller handlinger, der må forårsage problemer
i dennes liv.
Psykoterapeuten har mange timers erfaring i både psykologiske og psykoterapeutiske teorier og
praktiske metoder og benytter ofte praktiske øvelser i arbejdet med klienten.
Psykoterapeuten er særligt dygtig i håndteringen af problematikker som eksempelvis sorg, kriser,
stress eller angst.

Mentorordning
En mentorordning er som oftest en støtteperson der har en sundhedsfaglig baggrund og erfaring
indenfor klientens problematikker eller mennesker, der har en lignende baggrund og selv har levet
med og eventuelt overkommet lignende problematikker.
Mentoren er et ekstra sikkerhedsnet det kan være med til at støtte i en svær tid eller når man står
overfor en større livsstilsændring

Livsstilscoach
Coachen arbejder oftest fremadrettet og hjælper gerne klienten med værdiafklaringer, målsætninger
og eventuelle strategier for hvordan en problematik overkommes eller tackles, samt motivation herfor.
Coachen er særligt dygtig til at påpege styrker, bearbejde svagheder, udvikle færdigheder og at hjælpe
klienten med at overkomme forhindringer i dennes hverdag eller liv.
Coachen er særligt dygtig i arbejdet med forhindringer eller forandringer i hverdagen.

Terapi – Rådgivningsom TL-Group

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@tl-group.dk eller på tlf. 51 71 91 89,

Tryk 5 for terapi fra mandag til fredag  åbningstid 08 – 16 uden for åbningstiden kommer der ekstra gebyr på ved akut brug for hjælp

Pris
0 DKK1.200 DKK
  • 1.200,00 DKK 960,00 DKK (Pris ekskl. moms)
  • 1.062,50 DKK 850,00 DKK (Pris ekskl. moms)
  • 850,00 DKK 680,00 DKK (Pris ekskl. moms)
  • 225,00 DKK 180,00 DKK (Pris ekskl. moms)
  • Ring for Pris tlf: 51 71 91 89
  • Ring for Pris tlf: 51 71 91 89
  • Ring for Pris tlf: 51 71 91 89
  • Ring for Pris tlf: 51 71 91 89
  • Ring for Pris tlf: 51 71 91 89
Har du spørgsmål? Skriv til og på INFO@TL-GROUP.DK
Sikker
betaling