Servicering af røgventilation

Servicering af røgventilation

Dine fordele ved at benytte termisk centraler til naturlig brandventilation
  • Reducerer antallet af folk der kvæles i røggasser
  • Sørger for at holde flugtveje røgfrie
  • Undgår at bygningen overophedes
  • Slipper for farlige røgeksplosioner
Mekaniske centraler til det mekanisk ABV-anlæg
Ved tilbygninger eller komplekse bygninger er det ikke altid muligt at få erstatningsluft fra to modsatstående sider af bygningen udelukkende fra termisk ventilation, derfor er der behov for et ABV anlæg (automatisk brandventilationsanlæg) til ventilation eller som supplement til den termiske ventilation.
Pris
0 DKK100 DKK
Har du spørgsmål? Skriv til og på INFO@TL-GROUP.DK
Sikker
betaling