Servicering af sprinteranlæg

Servicering af sprinteranlæg

Hos TL Group er vi et service sprinkler-firma og servicerer, ombygger og nybygger sprinkleranlæg. Et sprinkleranlæg bekæmper branden i begyndelsesfasen ved at sprinklerne aktiveres, når temperaturen omkring den enkelte sprinkler stiger til en fastsat værdi. Ud over slukningsfunktionen alarmerer de fleste nyere anlæg automatisk brandvæsnet, så du er sikker på en hurtig og effektiv brandbekæmpelse. Vi kan hjælpe dig, uanset om du har et eksisterende anlæg eller, om du har brug for et nyt.
Anvendelsesområder for sprinkleranlæg
TL Group  projekterer, leverer, monterer og servicerer sprinkler- og slukningstekniske løsninger til skoler, plejehjem, trapperum, parkeringshuse, hoteller, kontorer, butikscentre, lagerbygninger og produktionslokaler m.fl.
  • Trapperum
  • Kontorer
  • Hoteller
  • Butikscentre
  • Plejecentre
  • Parkeringshuse
  • Lagerbygninger
Hvad er kravene og reglerne til et sprinkleranlæg
Et sprinkleranlæg har til opgave at nedsætte risikoen for skader på personer, bygninger, udstyr og lagre. Erhvervs- og Byggestyrelsen og Beredskabsstyrelsen foreskriver, hvor der skal være sprinkleranlæg til brandslukning. Bygningsreglementet foreskriver, at sprinkleranlæg skal være pålidelige og kunne vedligeholdes og kontrolleres i hele bygningens levetid. Også forsikringsselskaber kan stille særlige krav og regler til installation af sprinkleranlæg.
  • Regler og krav for sprinkleranlæg
Bygningsreglementet foreskriver, at sprinkleranlæg skal være pålidelige, kunne vedligeholdes og kontrolleres i hele bygningens levetid. Forsikringsselskaber kan stille særlige krav til installation af sprinkleranlæg.
Myndighedernes krav til et sprinkleranlæg
Myndigheder og forsikringsselskaber henviser til DBI Retningslinje 251/4001, som henvender sig til personer og firmaer, der beskæftiger sig med projektering, installation og vedligeholdelse af sprinkleranlæg såsom rådgivende ingeniører, projekterende i sprinklerfirmaer samt til teknikere, der installerer og servicerer anlæggene.
Myndighedernes krav og til firmaer, der installerer sprinkleranlæg
Derudover refereres der til en række DBI retningslinjer vedrørende godkendelse af og krav til installationsfirmaer, der projekterer, installerer, reparerer, servicerer og vedligeholder sprinkleranlæg: Når et sprinkleranlæg er installeret, skal det godkendes af et uvildigt inspektionsselskab, der er akkrediteret af DANAK. Efter førstegangsinspektionen skal sprinkleranlægget have udført årlige inspektioner. Både ved førstegangsinspektion og ved de årlige inspektioner skal DBI’s retningslinjer følges.
Pris
0 DKK100 DKK
Har du spørgsmål? Skriv til og på INFO@TL-GROUP.DK
Sikker
betaling