Servicering af ABA, ABDL, ARS & AVA Anlæg

Servicering af ABA, ABDL, ARS & AVA Anlæg

ABA anlæg
Et ABA-anlæg varsler med en høj lyd, hvis der kommer røg i lokalet. På den måde fungerer anlægget som de røgalarmer, du kender fra et privat hjem. Et professionelt ABA-anlæg er dog væsentligt mere potent og følsomt, så du kan opdage en eventuel brand i tide. Derudover er anlægget programmeret til at alarmere brandvæsenet med det samme. Et ABA-anlæg kan sørge for, at brandvæsenet kommer frem, før det er for sent.
Myndighedernes krav til ABA-anlæg
Myndigheder og forsikringsselskaber henviser til DBI Retningslinje 232, som henvender sig til personer og firmaer, der beskæftiger sig med projektering, installation og vedligeholdelse af sprinkleranlæg såsom rådgivende ingeniører, projekterende i brandsikringsfirmaer samt teknikere, der installerer og servicerer anlæggene.
ABDL anlæg – Branddør med automatisk lukning
Med et ABDL-anlæg er du sikret, at en branddør lukkes automatisk ved røgudvikling som følge af brand. Det forhindrer, at branden breder sig til andre sektioner. Ved at installere ABDL-anlæg kan du minimere skaderne ved en eventuel brand.
ARS anlæg – Automatisk rumslukningsanlæg
ARS-anlæg, automatisk rumslukningsanlæg, bruges oftest i lokaler, hvor indholdet er overfølsomt over for vand eller ved særlig sensitivt indhold, som eksempelvis ved serverrum, kontrolrum, arkiver mm. ARS-anlæg er i stand til at slukke en brand automatisk, så snart denne detekteres af anlægget. Et ARS-anlæg virker via inertgasser, som er naturlige gasarter, der sænker iltniveauet i lokalet og kvæler ilden, men samtidig kan mennesker opholde sig i rummet uden at tage skade.
AVA anlæg – Sirene- eller talevarsling
Et AVA-anlæg varsler personer, hvis en brand opstår. Dette er nødvendigt ved bygninger, hvor mange personer er samlet ved f.eks. butikscentre, haller mm. AVA-anlæg varsler via sirener, tale eller en kombination af disse. Sirener varsler via lyd, hvor tale varsler via tale, og kan guide personer mod nærmeste nødudgange. Vi sammensætter gerne AVA-anlægget, så det passer specifikt til jeres behov.
Råd og vejledning ifm. ABA-, ABDL-, ARS-, og AVA-anlæg
Du skal være opmærksom på, at myndigheder kræver, at både ABA-, ABDL-, ARS- og AVA-anlæg gennemgår et årligt serviceeftersyn. Vi bruger certificerede samarbejdspartner til det årlige serviceeftersyn. Vi er stolte af  brandsikringsselskab, hvor vi kan tilbyde dig fuldstændig brandslukningsløsning. Derfor står vores vagtordning også standby døgnet rundt alle årets dage til at hjælpe vores kunder. Vi foreslår, at du lader en af TL Group fagfolk rådgive dig tidligt i planlægningen, så du både sparer penge og sikrer din bygning mod brande langt ind i fremtiden.
Pris
0 DKK100 DKK
Har du spørgsmål? Skriv til og på INFO@TL-GROUP.DK
Sikker
betaling