90 min. praktisk træning – Dansk – Engelsk

kursus: er på Dansk – Engelsk

Kombineret lærings kursus: Førstehjælp til hjertestop hold op til 8 personer 

Det kan du lære

  • Førstehjælp: De grundlæggende principper bag alt førstehjælp.
  • Hjertestop: Hvordan du håndterer en person med et hjertestop.
  • Kvælning: Hvad du skal gøre, hvis en person får noget galt i halsen.
  • Lejring: Hvordan man lægger en person i stabilt sideleje.
  • Sikkerhed: Hvornår og hvordan man nødflytter en person.

 

Combined learning course : First aid for cardiac arrest teams, up to 8 people

This you can learn :

  • First aid: The basic principles behind all first aid.
  • Cardiac arrest: How to deal with a person with a cardiac arrest.
  • Choking: What to do if a person gets something wrong in the throat.
  • Positioning: How to put a person in a stable side position.
  • Safety When and how to relocate a person.

90 min. praktisk træning – Dansk – Engelsk

2.880,00 kr. 2.304,00 kr. (Pris ekskl. moms)

”Kørselstillæg på 500kr. pr. 8. hold første gang. Pr. yderligere 5. hold kommer der et nyt kørselstillæg på 500kr. i Danmark og øer med fast bro forbindelse  

Dvs. det koster 500kr.  i tillæg for kørsel for 5 hold af gangen.

Du får teoriadgange og praktisk træning til dine medarbejdere.

Prisen er ekskl. moms. *Der beregnes et individuelt transporttillæg, hvis praktisk træning afholdes i udlandet
eller på øer uden fast broforbindelse.”

90 min. praktisk træning – Dansk – Engelsk

2.880,00 kr. 2.304,00 kr. (Pris ekskl. moms)

”Kørselstillæg på 500kr. pr. 8. hold første gang. Pr. yderligere 5. hold kommer der et nyt kørselstillæg på 500kr. i Danmark og øer med fast bro forbindelse  

Dvs. det koster 500kr.  i tillæg for kørsel for 5 hold af gangen.

Du får teoriadgange og praktisk træning til dine medarbejdere.

Prisen er ekskl. moms. *Der beregnes et individuelt transporttillæg, hvis praktisk træning afholdes i udlandet
eller på øer uden fast broforbindelse.”