EYEAID med 2 stk. 250 ml.

Eyeaid indeholder op til 6 minutters skylletid.
Der er op til 3 års holdbarhed fra produktionsdato.
Bag on valve teknologi sikrer konstant væske tryk, uanset position.
Eyeaid kan aktiveres med én hånd og begge øjne kan skylles samtidig.
Pga. patenteret øjenåbner er der ingen kontakt til øjnene med “urene fingre”.
Øjnene holdes automatisk åbne og sikrer derved effektiv skylning bagved øjet.
Med Eyeaid kan øjet skylles nedefra og tyngdekraften hjælper med, at tømme øjet for kemikalier.
“Forurenet” skyllevand løber ikke udover personen, huden eller tøjet.
Der kan med fordel ydes førstehjælp på sig selv, uden hjælp fra andre.

Behovet for øjenskyl er afhængig af de kemikalier eller arbejdsopgaver, der anvendes i virksomheden.
Behandling: Anbefalet brugstemperatur 16-38 grader.
Smuds: Skyl indtil fremmedlegemet er væk. Fortsætter ubehaget søges læge.
Syrer/kemikalier: Skyl øjet i mindst 15 minutter. Søg læge og fortsæt skylning under transport.
Der skal være tilstrækkelig med skylletid tilgængeligt – brug her de kemiske stoffers sikkerhedsdatablade som guideline.
Husk at der altid skal påregnes skylletid til hvert øje –
ved uheld med kemiske stoffer må påregnes 15 minutter pr. øje plus den forventede transporttid til nærmeste behandlingssted.

Eyeaid 2×100 – 250 ml. Spray flaske

565,00 DKK - 52.920,00 DKK
452,00 DKK - 42.336,00 DKK (PRIS EKSKL. MOMS)

Ryd

Eyeaid 2×100 – 250 ml. Spray flaske

565,00 DKK - 52.920,00 DKK
452,00 DKK - 42.336,00 DKK (PRIS EKSKL. MOMS)

Ryd