Færdselsrelateret Førstehjælp Dansk, Århus

Førstehjælp til Bil-MC-Traktor
(8 Timer)

​Formål

Kursisten skal kunne handle ud fra førstehjælpens 4 hovedpunkter og ABC-principperne, samt udfører sikker livreddende førstehjælp til tilskadekomne i forbindelse med trafik og færdselsrelaterede ulykker på veje og gader.

​Kursisten skal kunne give Hjerte-Lunge-Redning til en bevidstløs voksen person med og uden normal vejrtrækning, samt kunne anvende en AED/hjertestarter under hensynstagen til fornøden sikkerheds procedure og kan overlevere hele hændelsesforløbet til ambulancepersonalet.

Kursisten skal kunne yde førstehjælp til personer ved moderat og svær tilskadekomst, herunder forebygge kredsløbssvigt og yde psykisk førstehjælp.

Indhold

 • Førstehjælp ved hjertestop, 4 timer
 • Færdselsrelateret førstehjælp bil/ MC/ traktor, 4 timer
 • ​Forebyggelse med udgangspunkt i materiale fra Sikker trafik og DFR
 • De livsvigtige systemer og A-B-C metoden
 • Blødninger og kredsløbssvigt
 • HLR og anvendelse af AED/hjertestarter
 • Case og situationsøvelses træning
 • HLR og AED/hjertestarter, øvelse i sikkerheds procedure
 • Håndtering af trafikulykker ud fra førstehjælpens hovedpunkter
 • Nødflytning fra bil og sikkerhed på ulykkessted
 • Førstehjælp til hyppigst forekomne skader ved trafikulykker

Dato & tid

30 May 2021
Start 09:00
Slut 17:30

Adresse

Park Alle 3
8000
Århus
Danmark

Arrangør

TL Group ApS

Personer under 18 år kan ikke handle uden samtykke fra en forældre/værge.
Hvis dette sker så er der ikke nogen fortrydelsesret.

Der skal minimum være tilmeldt 6 deltagere på holdet – max 16 deltagere.
Ved under 6 deltagere aflyses kurset.
Hvis der er en planlagt kursus dag, rykkes man frem til den og ellers får man pengene tilbage.

På kursuser/foredrag er aftalen bindende – INGEN FORTRYDELSESRET

700,00 DKK 560,00 DKK (Pris ekskl. moms)