Førstehjælp for udviklingshæmmede

Undervisningstid: 2 timer

Dette kursus indeholder 

  • Velkomst og præsentation
  • Bevidsthedstilstand
  • Overlevelseskæden
  • Basal genoplivning
  • Brug af hjertestarter (AED)
  • Stabilt Sideleje
  • Førstehjælp ved fremmedlegemer i luftvejen hos en voksen person
  • Symptomer på blodprop i hjertet
  • Trænings cases

Maks antal deltagere er 10 personer

Førstehjælp for udviklingshæmmede

Ring for pris: 51 71 91 89

Førstehjælp for udviklingshæmmede

Ring for pris: 51 71 91 89