Førstehjælp, hjertestarter & brandslukning – 7 timer

Førstehjælp og elementær brandbekæmpelse (Kombinations kursus)

Efter kursus vil kursisten:

  • Have tilegnet sig basale færdigheder i førstehjælp
  • Have lært at håndtere og organisere akutte livstruende situationer ved sygdom og tilskadekomst i de første kritiske minutter, og indtil til professionel hjælp når frem
  • Kunne iværksætte elementær brandbekæmpelse i de første kritiske minutter

Ideelt kursus for ansatte i virksomheden

Kurset indeholder læring om:

  • Anatomi og fysiologi
  • Førstehjælpens  hovedpunkter
  • Livreddende førstehjælp, livreddende håndgreb
  • Kunstigt åndedræt og hjertemassage
  • Brandbekæmpelse mm.

Der udleveres diplom efter bestået kursus i førstehjælp, hjertestarter og brandslukning.

Førstehjælp, hjertestarter & brandslukning – 7 timer

937,50 kr. 750,00 kr. (Pris ekskl. moms)

Førstehjælp, hjertestarter & brandslukning – 7 timer

937,50 kr. 750,00 kr. (Pris ekskl. moms)