Førstehjælp omhandlende kørestolsbrugere

4 timer

Overordnede kompetence mål

 • Deltageren kan handle ud fra førstehjælpens 4 hovedpunkter samt udføre relevant livreddende førstehjælp til tilskadekomne med fremmedlegemer i øvre luftveje, bevidsthedspåvirkning og med tegn på kredsløbssvigt.
 • Deltageren kan skabe sikre forhold for sig selv og tilskadekomne i forbindelse med:
  El-ulykker, trafikulykker, drukneulykker, hængning og strangulering, brønd- og siloulykker, ulykker med maskiner og brandulykker.
 • Deltageren kan yde en førstehjælp ved større ulykker og kan nødflytte tilskadekomne, der ligger på jorden eller sidder i bil.
 • Deltageren har kendskab til principper for psykisk førstehjælp i de første minutter.

Det centrale indhold på uddannelsen

 • Velkomst og præsentation
 • Præsentation af uddannelsens rammer, undervisningsform og indhold samt praktiske orienteringsmuligheder
 • Skab sikkerhed og stands ulykken: el-ulykker, trafikulykker, drukneulykker, hængning og strangulering, brønd- og siloulykker, ulykker med maskiner og brandulykker
 • Nødflytning
 • Vurdering af personen og livreddende førstehjælp – herunder ABC-metoden og fjernelse af fremmedlegemer i luftvejene
 • Tilkald hjælp – råb på hjælp, 1-1-2 eller kontakt egen læge
 • Førstehjælp til tilskadekomne med bevidsthedspåvirkning, tilskadekomne med normal vejrtrækning, herunder stabilt sideleje/sideleje
 • Førstehjælp ved tegn på kredsløbssvigt
 • Psykisk førstehjælp

Praksisnære senarier øves med hovedvægten på træning af de 3 hovedpunkter

Førstehjælp omhandlende kørestolsbrugere

5.000,00 kr. 4.000,00 kr. (Pris ekskl. moms)

Førstehjælp omhandlende kørestolsbrugere

5.000,00 kr. 4.000,00 kr. (Pris ekskl. moms)