Produkter

  • tilsyn med alt brandmateriel
  • tilsyn ABA – Adbl
  •  tilsyn og salg af Hjertestarter
  • Førstehjælpsudstyr
  • Øjenskyl mm

TL Group udfører det årlige tilsyn / serviceeftersyn på alt brandmateriel.

  •  udfører det årlige tilsyn med alt brandmateriel som f.eks. alt  håndslukningsmateriel, slangevinder m.m.
  • Ombytning af tryk brandslukkere der skal trykprøves eller udskiftes
  •  Tilsyn med skilte for brandmateriel
  • Eftersyn af flugtveje m.m.
  • Rådgivning omkring brandsikkerhed, forebyggende sikkerhed m.m

Kontroleftersyn – brandmateriele

Ring for pris: 51 71 91 89

Kontroleftersyn – brandmateriele

Ring for pris: 51 71 91 89