TL group er formidler af aftalen.

Din aftalepart er:

Virksomhedsnavn: Life Saving World
Cvr.nr: 35656391
E-mailadresse: contact@lifesavingworld.com

Online førstehjælp – 90 min. praktisk træning 

kursus: er på Dansk – Engelsk

Kombineret lærings kursus: Førstehjælp til hjertestop hold op til 8 personer 

Det kan du lære

 • Førstehjælp: De grundlæggende principper bag alt førstehjælp.
 • Hjertestop: Hvordan du håndterer en person med et hjertestop.
 • Kvælning: Hvad du skal gøre, hvis en person får noget galt i halsen.
 • Lejring: Hvordan man lægger en person i stabilt sideleje.
 • Sikkerhed: Hvornår og hvordan man nødflytter en person.

3-delt læringsforløb

 • Forberede online træningsdel: Hvor der er fokus på individuelle behov for at lære i eget tempo.
 • Instruktørledet træningsdel: Hvor teori bliver til praktiske færdigheder. (Hvert andet år)
 • Vedligeholdelsesdel: Hvor glemselskurven bliver brudt via kort kvartalvis online repetition.

Metoden kaldes for “blended learning” – Denne sikrer et mere vedvarende løft af en medarbejders kompetencer at kunne redde liv.

Teori tager ca. 30-45 min og skal gennemføres inden praktisk træning.

Kurset er inklusiv 2 års online trænings adgang, med automatisk genoptrænings påmindelse e-mail hver tre måned.

 

 

Combined learning course : First aid for cardiac arrest teams, up to 8 people

This you can learn :

 • First aid: The basic principles behind all first aid.
 • Cardiac arrest: How to deal with a person with a cardiac arrest.
 • Choking: What to do if a person gets something wrong in the throat.
 • Positioning: How to put a person in a stable side position.
 • Safety When and how to relocate a person.

3-part learning process

 • Prepare online training part: Where there is a focus on individual needs to learn at your own pace.
 • Instructor-led training part: Where theory turns into practical skills.  (Every two years)
 • Maintenance part: Where the oblivion curve is broken via short quarterly online rehearsal

The method is called “blended learning” – This ensures a more lasting boost of an employee´s competencies, to be able to save lives.

Theory takes approx. 30 – 45 min and must be completed before practical training.

The course includes 2 years of online training access, with automatic rehabilitation reminder email every three months.

Online førstehjælp – 90 min. praktisk træning – Dansk – Engelsk

Ring for pris: 51 71 91 89

”Kørselstillæg på 500kr. pr. 8. hold første gang. Pr. yderligere 5. hold kommer der et nyt kørselstillæg på 500kr. i Danmark og øer med fast bro forbindelse  

Dvs. det koster 500kr.  i tillæg for kørsel for 5 hold af gangen.

Du får teoriadgange og praktisk træning til dine medarbejdere.

Prisen er ekskl. moms. *Der beregnes et individuelt transporttillæg, hvis praktisk træning afholdes i udlandet
eller på øer uden fast broforbindelse.”

Online førstehjælp – 90 min. praktisk træning – Dansk – Engelsk

Ring for pris: 51 71 91 89

”Kørselstillæg på 500kr. pr. 8. hold første gang. Pr. yderligere 5. hold kommer der et nyt kørselstillæg på 500kr. i Danmark og øer med fast bro forbindelse  

Dvs. det koster 500kr.  i tillæg for kørsel for 5 hold af gangen.

Du får teoriadgange og praktisk træning til dine medarbejdere.

Prisen er ekskl. moms. *Der beregnes et individuelt transporttillæg, hvis praktisk træning afholdes i udlandet
eller på øer uden fast broforbindelse.”