TL group er formidler af aftalen.

Din aftalepart er:

Virksomhedsnavn: Life Saving World
Cvr.nr: 35656391
E-mailadresse: contact@lifesavingworld.com

Online førstehjælp 

kursus: er på Dansk – Engelsk 

Kombineret lærings kursus: Førstehjælp til hjertestop

Det kan du lære

 • Førstehjælp: De grundlæggende principper bag alt førstehjælp.
 • Hjertestop: Hvordan du håndterer en person med et hjertestop.
 • Kvælning: Hvad du skal gøre, hvis en person får noget galt i halsen.
 • Lejring: Hvordan man lægger en person i stabilt sideleje.
 • Sikkerhed: Hvornår og hvordan man nødflytter en person.

3-delt lærings forløb

 • Forberede online træning del: Hvor der er fokus på individuelle behov for at lære i eget tempo.
 • Vedligeholdelse del: Hvor glemselskurven bliver brudt via kort kvartalvis online repetition.

Metoden kaldes for “blended learning”, som sikrer et mere vedvarende løft af en medarbejders kompetencer at kunne redde liv.

Ønskes kursus incl praktisk træning, kan dette købes på følgende kursus  https://tl-group.dk/vare/90-min-praktisk-traening-dansk-engelsk/

 

 

Combined learning course : First aid for cardiac arrest 

This you can learn :

 • First aid: The basic principles behind all first aid.
 • Cardiac arrest: How to deal with a person with a cardiac arrest.
 • Choking: What to do if a person gets something wrong in the throat.
 • Positioning: How to put a person in a stable side position.
 • Safety When and how to relocate a person.

3-part learning process

 • Prepare online training part: Where there is a focus on individual needs to learn at your own pace.
 • Maintenance part: Where the oblivion curve is broken via short quarterly online rehearsal

The method is called “blended learning” – This ensures a more lasting boost of an employee´s competencies, to be able to save lives. If you want a course incl  pratical training, this can be purchased on the following course:   https://tl-group.dk/vare/90-min-praktisk-traening-dansk-engelsk/

Theory takes approx. 30 – 45 min and must be completed before practical training.

The course includes 2 years of online training access, with automatic rehabilitation reminder email every three months.

 

Online førstehjælp Dansk – Engelsk 

Ring for pris: 51 71 91 89

Online førstehjælp Dansk – Engelsk 

Ring for pris: 51 71 91 89