Mentorordning

En mentorordning er som oftest en støtteperson der har en sundhedsfaglig baggrund og erfaring
indenfor klientens problematikker eller mennesker, der har en lignende baggrund og selv har levet
med og eventuelt overkommet lignende problematikker.
Mentoren er et ekstra sikkerhedsnet det kan være med til at støtte i en svær tid eller når man står
overfor en større livsstilsændring

Online mentorordning

Ring for pris: 51 71 91 89

Online mentorordning

Ring for pris: 51 71 91 89