Online psykisk førstehjælp 2 timer

35.000 danskere er sygemeldt pga. stress – hver dag!
1.400 danskere dør hvert år som følge af arbejdsrelateret stress, fx hjertekarsygdomme.

Et kursus i Psykisk Førstehjælp har blandt andet til formål at øge din viden om psykiske lidelser samt kriser.
Dette kan give dig mod til at handle, når du står overfor et kriseramt menneske.
Eksempelvis ulykker, skilsmisser eller sygdom kan medføre psykiske påvirkninger.
Det er helt centralt, at vi alle reagerer, hvis vi møder en person, pårørende eller kollega, der kunne have brug for psykisk førstehjælp.

For arbejdspladser

På arbejdspladser er der heldigvis stigende fokus på presset på de ansatte, på det psykiske arbejdsmiljø og på, hvordan dette påvirker medarbejderne.
Et dårligt psykisk arbejdsmiljø påvirker også på bundlinjen, idet det kan føre til fravær, stor udskiftning af personale, mangel på engagement samt ineffektivitet.
Omvendt medfører medarbejdere i balance resultater som lavere fravær og stigende produktivitet.

Et kursus i psykisk førstehjælp giver dig følgende kompetencer:
Gør dig i stand til at genkende symptomer og tegn på psykisk lidelse.
Giver dig værktøjer til at agere bedst muligt i mødet med en person i krise.
Giver dig viden om, hvordan mennesker med psykiske lidelser helst vil mødes.
Styrker din selvtillid i forhold til at gøre en forskel for mennesker i psykiske vanskeligheder fremfor at tage afstand.
Giver dig viden om relevante muligheder for at hjælpe, og hvornår dette er hensigtsmæssigt.

 

Online psykisk førstehjælp 2 timer ( er under opbygning )

Ring for pris: 51 71 91 89

Online psykisk førstehjælp 2 timer ( er under opbygning )

Ring for pris: 51 71 91 89