Psykolog

Psykologen tager udgangspunkt i samtalen og har en meget helhedsorienteret tilgang til klienten
og dennes problemstillinger.
Psykologer kan dog eventuelt have et eller flere specialer som eksempelvis, krisepsykologi,
børnepsykologi eller arbejds- og organisationspsykologi.
Psykologen er også særligt kvalificeret til at vurdere og stille diagnoser på psykiske sygdomme
og løse mere komplekse psykologiske udfordringer.

Online psykolog

Ring for pris: 51 71 91 89

Online psykolog

Ring for pris: 51 71 91 89