Psykisk Førstehjælp

35.000 danskere er sygemeldt pga. stress – hver dag! 1.400 danskere dør hvert år som følge af arbejdsrelateret stress, fx hjertekarsygdomme.

Et kursus i Psykisk Førstehjælp har blandt andet til formål at øge din viden om psykiske lidelser samt kriser. Dette kan give dig mod til at handle, når du står overfor et kriseramt menneske. Eksempelvis ulykker, skilsmisser eller sygdom kan medføre psykiske påvirkninger. Det er helt centralt, at vi alle reagerer, hvis vi møder en person, pårørende eller kollega, der kunne have brug for psykisk førstehjælp.

For arbejdspladser

På arbejdspladser er der heldigvis stigende fokus på presset på de ansatte, på det psykiske arbejdsmiljø og på, hvordan dette påvirker medarbejderne. Et dårligt psykisk arbejdsmiljø påvirker også på bundlinjen, idet det kan føre til fravær, stor udskiftning af personale, mangel på engagement samt ineffektivitet. Omvendt medfører medarbejdere i balance resultater som lavere fravær og stigende produktivitet.

Et kursus i psykisk førstehjælp giver dig følgende kompetencer:

 • Gør dig i stand til at genkende symptomer og tegn på psykisk lidelse.
 • Giver dig værktøjer til at agere bedst muligt i mødet med en person i krise.
 • Giver dig viden om, hvordan mennesker med psykiske lidelser helst vil mødes.
 • Styrker din selvtillid i forhold til at gøre en forskel for mennesker i psykiske vanskeligheder fremfor at tage afstand.
 • Giver dig viden om relevante muligheder for at hjælpe, og hvornår dette er hensigtsmæssigt.

12 timers kursus i psykisk førstehjælp

Kurser på 12 timer vil indeholde undervisning i:

Hvad er psykiske lidelser, samt hvad er psykisk førstehjælp. En generel handlingsplan, som er et godt værktøj at have samt generel nyttig viden. Derudover er der mulighed for at have medbestemmelse i, hvilke emner kurset ellers skal indeholde ud fra følgende liste:

 • Psykisk Førstehjælp ved Stress
 • Psykisk Førstehjælp ved Depression
 • Psykisk Førstehjælp ved Angst
 • Psykisk Førstehjælp ved Panikanfald
 • Psykisk Førstehjælp ved Psykose
 • Psykisk Førstehjælp ved Selvskade og/eller selvmords tanker/adfærd
 • Psykisk Førstehjælp ved Misbrug
 • Psykisk Førstehjælp ved Traume

En del af kurset vil foregå gennem praktiske øvelser, fælles debat samt rollespil med udgangspunkt i hverdagens hændelser.

Kursus i Psykisk Førstehjælp er muligt i 4, 7 eller 12 timers undervisning.

Det er muligt at have medbestemmelse i hvilke emner, der vil blive berørt.

Der udleveres diplom efter bestået kursus i Psykisk Førstehjælp.

Psykisk Førstehjælp – 12 timer

Ring for pris: 51 71 91 89

Psykisk Førstehjælp – 12 timer

Ring for pris: 51 71 91 89