Kursus beskrivelse

Hvert år opstår der brande ved svejsning, skæring, vinkelslibning, lodning, tørring, opvarmning, ukrudtsbrænding, tagdækning og andre former for varmt arbejde. Disse brande burde ikke forekomme, for med omtanke og den rette viden er det muligt at gøre varmt arbejde til brandsikkert arbejde. På dette kursus lærer kursisterne at planlægge og udføre varmt arbejde forsvarligt. Deltageren kan udføre varmt arbejde med gnistproducerende værktøj brandteknisk korrekt samt vurdere de mulige farer og de sikkerhedsforanstaltninger, der skal tages ved udførelse af varmt arbejde. Der kan efter bestået kursus udstedes DBI-certifikat, der gælder i 5 år. Flere forsikringsselskaber kræver, at håndværkere, der arbejder med gnistproducerende værktøj, har et DBI-certifikat

Intro

Branche certifikatkursus

Målgruppe

Kurset henvender sig til personer, der arbejder med alle former for gnistproducerende værktøj.

Deltageren kan efter kurset

Vurdere de sikkerhedsforanstaltninger der skal tages ved udførelse af varmt arbejde, som afgiver gnister eller varme, der kan foranledige brand på arbejdsstedet.
Udføre varmt arbejde med gnistproducerende værktøj, som skærebrændere, vinkelsliber, loddeværktøj eller varmluftpistol, brandteknisk korrekt.
Udføre nødvendige brandtekniske forholdsregler inden arbejdet påbegyndes.
Foretage indretning af arbejdspladsen og træffe forholdsregler under arbejdet som tilgodeser brandsikkerheden, samt følge de brandtekniske regler som gælder.
Foretage brandslukning på arbejdspladsen.

Forudsætning

Da både undervisning og den afsluttende prøve er på dansk, er det en forudsætning for at deltage i kurset at man kan tale og forstå dansk.

6 timers kursus i brandforanstaltninger ved gnistproducerende værktøj

Varmt arbejde & brandforanstaltninger ved gnistproducerende værktøj

Ring for pris: 51 71 91 89

Varmt arbejde & brandforanstaltninger ved gnistproducerende værktøj

Ring for pris: 51 71 91 89