Kursus beskrivelse

Hvert år opstår der brande ved tagdækning, svejsning, skæring, vinkelslibning, lodning, tørring, opvarmning, ukrudtsbrænding og andre former for varmt arbejde. Disse brande burde ikke forekomme, for med omtanke og den rette viden er det muligt at gøre varmt arbejde til brandsikkert arbejde. På dette kursus lærer kursisterne at planlægge og udføre varmt arbejde forsvarligt. Deltageren kan udføre varmt tagdækkerarbejde brandteknisk korrekt samt vurdere de mulige farer og de sikkerhedsforanstaltninger, der skal tages ved udførelse af varmt arbejde. Ved tagdækning anvendes der som regel en gasbrænder til fastklæbning af tagpap på tagkonstruktionen. Derfor er tagdækning en type varmt arbejde, der kræver meget omhyggelig forberedelse og konstant fokus på sikkerheden. På kurset lærer du om farer og sikkerhedsforanstaltninger ved tagdækning, så det er muligt at undgå farlige brande. Der kan efter bestået kursus udstedes DBI-certifikat, der gælder i 5 år. Flere forsikringsselskaber kræver, at håndværkere, der arbejder med gnistproducerende værktøj, har et DBI-certifikat.

Intro

Branche certifikatkursus

Målgruppe

Kurset henvender sig til alle, der arbejder med tagdækning eller andet arbejde på tag.

Deltageren kan efter kurset

  • Vurdere de mulige farer og de sikkerhedsforanstaltninger, der skal tages ved udførelse af varmt arbejde, som omfatter udførelse af tagdækningsopgaver med maskiner og værktøj, som afgiver flammer eller varme, som kan foranledige brand på arbejdsstedet
  • Udføre varmt tagdækkerarbejde med svejsning, skæring, lodning, tørring, opvarmning og andet varmeudviklende værktøj, brandteknisk korrekt
  • Udføre nødvendige brandtekniske forholdsregler inden arbejdet påbegyndes, foretage indretning af arbejdspladsen og træffe forholdsregler under arbejdet som tilgodeser brandsikkerheden, samt følge de brandtekniske regler som gælder ved arbejdets afslutning
  • Foretage brandslukning ved tagdækkerarbejde.
  •  

Forudsætning

Da både undervisning og den afsluttende prøve er på dansk, er det en forudsætning for at deltage i kurset at man kan tale og forstå dansk.

6 timers kursus i brandforanstaltninger ved tagdækkerarbejde

Varmt arbejde & brandforanstaltninger ved tagdækkerarbejde

Ring for pris: 51 71 91 89

Varmt arbejde & brandforanstaltninger ved tagdækkerarbejde

Ring for pris: 51 71 91 89