Arbejdstilsynets krav til Faldsikring

TL Group kan hjælpe med at holde dit udstyr compliant

cup

Arbejdsgiveren

Skal stille egnet faldsikringsudstyr til rådighed, når arbejdssituationen efter en konkret vurdering kræver det.
Skal sørge for vedligeholdelse og renholdelse af faldsikringsudstyret.

climber

Medarbejder

Skal modtaget instruktion i brug af udstyret og oplysning om faren ved ikke at bruge det.
Skal oplæres, og – hvis det er nødvendigt – trænes jævnligt i at bruge det.
Skal instrueres i plan for redning efter et fald, herunder redningsudstyr, da der hurtigt kan opstå skader på en hængende person.

under maintenance

Vedligeholdelse

Leverandørens brugsanvisning om vedligeholdelse, opbevaring og holdbarhed skal følges, for at faldsikringsudstyret kan yde den tilsigtede beskyttelse.
Før brug kontrollerer brugeren, om faldsikringsudstyret er helt, funktionsdygtigt og rent. Det skal kontrolleres, om udstyret har gennemgået eftersyn efter leverandørens anbefalinger, mindst én gang årligt af en kompetent person.
Det er arbejdsgiverens ansvar, at det årlige eftersyn udføres af en kompetent person, som er oplært og instrueret i forhold til producentens anvisninger for det konkrete faldsikringsudstyr.
Årligt eftersyn skal kunne ses af mærkat eller synlig plombe på udstyret eller af kontrolkortet.

Faldsikring paabudt

Skiltning

Arbejdsområder, hvor faldsikringsudstyr skal bruges, er afmærket med skiltning.