Vedligehold af førstehjælpsudstyr

TL Group kan hjælpe med at holde dit førstehjælpsudstyr compliant

cup

Arbejdsgiveren

Skal udpege de personer på arbejdspladsen, der skal stå for førstehjælpen. Disse personer skal have den nødvendige oplæring, udgøre et tilstrækkeligt antal og råde over passende materiel.

Som en del af jeres arbejdspladsvurdering skal I vurdere, hvilket førstehjælpsudstyr der er behov for ved det arbejde, som jeres virksomhed udfører.

 

Årlige check af, hvordan det går med sikkerheden. Det indebærer, at man selv gennemgår virksomheden for at tjekke:

  • Om de fastsatte regler og procedurer bliver efterlevet
  • Om planerne bliver fulgt
  • Om der gennemføres evaluering og opfølgning
  • Om der sker den forandring og udvikling, man har sat som mål.
under maintenance

Vedligeholdelse

Leverandørens brugsanvisning om vedligeholdelse, opbevaring og holdbarhed skal følges, for at faldsikringsudstyret kan yde den tilsigtede beskyttelse.
Før brug kontrollerer brugeren, om faldsikringsudstyret er helt, funktionsdygtigt og rent. Det skal kontrolleres, om udstyret har gennemgået eftersyn efter leverandørens anbefalinger, mindst én gang årligt af en kompetent person.
Det er arbejdsgiverens ansvar, at det årlige eftersyn udføres af en kompetent person, som er oplært og instrueret i forhold til producentens anvisninger for det konkrete faldsikringsudstyr.
Årligt eftersyn skal kunne ses af mærkat eller synlig plombe på udstyret eller af kontrolkortet.

Hoved og oejenvaern paabudt

Brug værnemidler

Der skal altid benyttes de korrekte værnemidler

Hvis der arbejdes med kemiske stoffer og materialer skal jeres APV blandt andet indeholde oplysninger om stoffernes og materialernes farlige egenskaber, hvordan der arbejdes med dem, samt hvordan og hvor længe man bliver udsat for dem.

Der skal også være en vurdering af de forebyggende foranstaltninger, som abejdsgiver har truffet for at undgå at blive udsat for de kemiske stoffer og materialer.

Nødvendigt førstehjælpsudstyr ved arbejde med stoffer og materialer kan være:

  • Øjenskyl, hvor der er risiko for at komme i kontakt med stoffer og materialer, det er vigtigt at få fjernet hurtigt fra øjnene. 
  • Ved alle former for øjenætsning skal I omgående skylle øjnene med rigeligt, rindende vand. Hvis øjenskylleflasker opbevares udendørs i vintermånederne, skal de sikres mod frost.
  • Nødbruser, hvor der er risiko for at blive oversprøjtet med brændende eller meget varme væsker, samt hvor der er risiko for at komme i kontakt med stoffer og materialer, det er vigtigt at få fjernet hurtigt fra huden på kroppen.
search

Årlige check (audits)

Der skal gennemføres årlige check eller egentlige audits på sikkerhed og det foretages af eksterne

store og mellemstore virksomheder

arbejde med stoffer og materialer